top of page

עורכי דין | הייטק, דיני חברות וחוזים, משפט מסחרי ועסקי

DSC01564
DSC01561
Signing a Contract
Judge's Table
City Skyline
Contract Review
בית: Welcome
בית: Practices
Office

המומחיות שלנו

דיני חוזים

חוזי ייבוא ויצוא, ספקים ולקוחות, רכש ומכר

הסכמי מכר מניות, זכיינות ושיתוף פעולה מסחרי

הסכמים לרכישת עסק, חוזי השקעה, הסכמי שותפים

דיני חברות

הקמת חברה, פירוק חברה, ייעוץ משפטי למייסדים

שינוי מבנה ארגוני, גיוסי הון והשקעת כספים

הקצאת מניות, מכירתן והגדלת ההון הרשום והמוקצה

משפט מסחרי

חוזי סודיות, חוזים מסחריים, הסכמי העסקה

הסכמי בעלי שליטה, הסכמי אופציות, חוזים אחידים

משפט אזרחי

הגשות לרשם החברות, תצהירים, אימות מסמכים

טיפול בדוח שנתי, מינוי ושינוי דירקטורים

ניהול מרשם בעלי מניות ושינוי פרטי חברה במרשם

שירות משפטי כוללני לחברות ועסקים

חברות ועסקים קטנים לרוב מחפשים משרד בוטיק שיתן גם חוות דעת משפטית וגם עצות עסקיות. משרדנו מציע לשמש עבורך כיועצים משפטיים המספקים שירות כוללני בכל תחומי הצרכים המשפטיים של העסק. כך העסק שלך יוכל להתמודד עם כלל האתגרים המשפטים שעומדים בפניו, מבלי להעסיק יועץ משפטי פנימי.

bottom of page