top of page
Resume

תחומי המומחיות שלנו

טיפול בעסקאות גיוס ו/או עסקאות לרכישת מניות בחברות הייטק ובשלל חברות בתחומי האנרגיה, פארמה, גיימינג, סייבר, אד-טק ועוד

הכנה ומעבר של כל מסמכי העסקה, ניהול משא ומתן בשם החברה ולטובת האינטרסים שלה ושל בעלי המניות שלה, ניהול הסבב או המכירה מבחינה משפטית ומסחרית, ליווי וייעוץ למייסדים ולבעלי המניות, טיפול בכל הרגולציה הנדרשת במהלך העסקה ולאחריה, טיפול בכל ענייניה המסחריים של החברה הקשורים בעסקה.

ליווי שוטף של חברות וטיפול בכלל החוזים המסחריים של החברה החל משלב ההקמה

הסכמי סודיות, הקמת חברה, ניסוח הסכמי מייסדים, ניסוח תקנון, מתן ייעוץ משפטי ליזמים, טיפול בהחלטות דירקטוריון והחלטות בעלי מניות, טיפול ברגולציה והחלטות בעלי עניין, הכנת הסכמי העסקה והסכמי אופציות לעובדים וייעוץ לעניין העסקה נכונה של עובדים וטיפול בהסכמים מסחריים שוטפים של החברה בשלל סוגים.

ניסוח, מתן הערות וטיפול בחוזים ובהסכמים מסחריים לפי דרישה

במסגרת זו אנו מספקים שירות בכל התחום החוזי ובין היתר בהסכמי רישיון, הסכמי הפצה, הסכמי זכיינות, הסכמי בלעדיות, הסכמי סודיות, חוזים לשיתוף פעולה, חוזים עם ספקים ונותני שירותים ועוד תחומים מסחריים רבים אחרים.

bottom of page