top of page

עריכת ייפוי כח מתמשך

ניסוח מסמך התואם את רצון הלקוח, תוך מקצועית מירבית

הגעתם לכדי הבנה שחשוב לחשוב על העתיד שלכם?

החלטתם לערוך ייפוי כח מתמשך על מנת להקל על יקירכם ולהבטיח שמירה מירבית על האינטרסים שלכם ביום שבו לא תוכלו עוד לוודא זאת בעצמם?

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך שהמקצועיות של מי שעורך אותו היא הדבר החשוב ביותר עבורכם! משרדנו מתמחה ובעל ניסיון בתחום וישמח לספק לכם שירות מקצועי ויעיל תוך:

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך אשר בעת עריכתו, אדם מצווה על הוראות מסוימות אשר קרוביו ידרשו לקיים באם הוא לא יוכל לקיימן בעצמו מיום מן הימים.

בשונה מצוואה, אשר מתייחסת להוראות לגבי רכושו של אדם לאחר מותו - ייפוי כח מתמשך עוסק בהוראות לניהול רכושו וחייו של אדם בעודו בחיים, אך במצב של חוסר כשירות.

ייפוי כח מתמשך רלוונטי הן לנושאים ממומניים רכושיים, והן לנושאים רפואיים ואישיים. במובן זה, דומה ייפוי הכח המתמשך למוסד האפוטרופסות, רק ללא הצורך בדיווחים והאישורים הנדרשים, אלא, בצורה פשוטה ונהירה יותר.

כאשר אדם עורך ייפוי כח מתמשך עליו לוודא כי רצונותיו והוראותיו מנוסחות באופן חד משמעי, אשר בבוא היום לא ניתן יהיה לפרש באופן אחר מזה שאליו התכוון. החשיבות בהבנה רצונו של האדם בעת ניסוח המסמך, וביצוע ההנחיות בצורה מקצועית המלווה בניסיון, היא שתקבע את איכותו של המסמך בבוא היום.

משרדנו עוסק בעריכת ייפוי כח מתמשך ובטופס הנחיות מקדימות. בתחילת התהליך יבין עורך הדין את רצונו של המצווה וידאג לכוון אותו אל עבר השאלות הנכונות. לאחר מכן יפגוש עורך הדין ויכיר את האדם שאותה המצווה מעוניין למנות ויעבור איתו על הבנת המטריה והסברת התהליך. לבסוף, יפגש עורך הדין עם הממנה והממונה ויעבור עמם יחד על המסמך שאותו יש להפקיד. בסיום התהליך יפקיד עורך הדין את המסמך וישמש עבור האדם כגורם המסייע עד להפעלתו ולאחריה.

באם אתם מתלבטים או שוקלים לערוך ייפוי כח מתמשך - נשמח לעבוד לרשותכם, לקיים עמכם פגישת ייעוץ ולסייע.

יעילות ומהירות שיאפשרו לכם לבזבז פחות זמן

אפשרות לקיים חלק מהפגישות או את כולן באופן מקוון מבלי לצאת מהבית, או במקרים המצרכים זאת עד הגעה לבית הלקוח

מקצועיות מירבית

ניסיון בתחום עריכת ייפוי הכח המתמשך, הכרת הדקויות והדגשים באופן שיאפשר לכם להיות בטוחים שבחרתם בדרך הטובה ביותר עבורכם

חסכון בכסף

מחירים הוגנים, תעריף המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין ללא עלות נוספת

שמירה מירבית על האינטרסים שלכם

יחס אישי, הכרת הלקוח ואבחון השאלות המתאימות על מנת לשים את הדגש על החשיבות בניסוח המסמך והפעלתו בבוא היום בצורה שתגן על האינטרסים שלכם באופן המירבי

bottom of page