top of page
AEnB2UoIwo337a3PftGHUlp3k8_gtEi1bMg17Db7

פירוק חברה - מרצון או שלא מרצון

פירוק מרצון על ידי בעלי המניות / פירוק על ידי בית המשפט

החלטתם לסיים את פעילות החברה שלכם?

זקוקים לעורך דין שיבצע עבורכם את הליך הפירוק אל מול רשם החברות?

 

על מנת לסיים פעולותיה של חברה ברשם החברות תדרשו לספק מסמכים המנוסחים ומאומתים על ידי עורך דין מוסמך.

עורכי הדין שלנו יטפלו עבורכם בבירוקרטיה.

באמצעות פירוק החברה ברשם החברות תוכלו לסיים את הפעילות העסקית, לקבל לידכם כספים שהיו מצוים בחברה וכן לחדול מלשלם אגרות תקופתיות ולהגיש דיווחים.

בתהליך קצר ומזורז עורכי הדין שלנו יטפלו עבורכם בכל מסמכי הפירוק הכוללים:

 - קבלת החלטת פירוק מרצון על ידי הדירקטוריון

 - דיווח לרשם החברות והתחלת תהליך פירוק

 - מינוי ממונה על הפירוק

 - אימות מסמכים ללא עלות נוספת

 - טיפול באסיפת בעלי מניות סופית ודוח מפרק

 -חיסול החברה באופן סופי ופטור מחובות

בסיום פגישה קצרה ואישור הפירוק ברשם החברות, משרדנו יספק לכם מסמכים המאמתים את החיסול החתומים בחותמת "נאמן למקור" לצורך הגשתם לבנקים ורשויות המס. שירות זה יסופק לכם תוך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעמים רבות בשלבים שונים לאחר הקמת חברה, מתקבלת החלטה בחברה לסיים את דרכה העסקית וללכת לכיוון של פירוק.

החלטה מהסוג הזה תתקבל לעיתים מכמה סיבות: האחת היא, כי החברה השיגה את היעד העסקי שלה, למשל מכרה את קניינה הרוחני והגיעה למיצוי הרווחי שלה.

סיבה נוספת יכולה להיות הגעה להבנה כי אין עוד טעם בהתאגדות עסקית וזאת משום שהחברה לא מצליחה להגיע לכדי רווחיות, או שבעלי המניות אינם מעוניינים יותר בשיתוף הפעולה בניהם.

סיבות אלו יביאו את החברה לידי הליך שנקרא פירוק מרצון.

פירוק מרצון הוא הליך שבו בעלי המניות מקבלים החלטה משותפת להביא לסיום הפעילות העסקית בחברה וכתוצאה מכך לפירוקה. פירוק מרצון הוא הליך אשר מצריך הסכמה של הדירקטוריון בחברה ובעלי המניות בה וכן מצריך שיתוף פעולה מצד עורך דין המתמצא בתחום והיכול לייעל את התהליך ולהפוכו למהיר.

בסיומו של ההליך, סטטוס החברה יוגדר כ-"מחוסלת" בעלי המניות בה יחדלו מכהונתם, והחברה תחדול מהלתקיים. (לרוב כל חוזי החברה יבוטלו גם הם, חוץ מהסכמי סודיות שנקשרה בהם וסעיפים מסוימים בהסכם מייסדים).

במצבים שבהם בעלי המניות בחברה לא מאמינים כי החברה הגיעה לשלב שבו עליה להתפרק, ואילו נושה של החברה או אחד מבעלי המניות בה מאמין כי יש צורך בפירוקה - נפנה להליך של בקשה לפירוק על ידי בית המשפט.

במצב זה, החברה תנסה לטעון כי פירוקה לא נדרש ולא מוצדק, ואילו האדם המבקש את הפירוק ינסה לטעון לפירוק משיקולי צדק או מחמת חדלות פירעון.

הליך פירוק על ידי בית המשפט הוא הליך מורכב יותר המחייב ניהול הליכים משפטיים על ידי גורם מוסמך המתמצא בתחום דיני חברות.

משרדנו מנוסה בהליכי פירוק הן מרצון והן שלא מרצון ומעניק ייעוץ ושירות משפטי מהיר, יעיל ואישי בתחום זה ובשלל תחומים אחרים בדיני החברות.

הליך הפירוק נעשה יד ביד עם עורכי הדין ממשרדנו אשר יכוונו אתכם בהליך ויסייעו לכם בהמצאת והגשת כל המסמכים הנדרשים, אימות תצהירים, וחיסכון באגרות,וזאת על מנת לעמוד בדרישות החוק ולקבל את ההחלטות הנכונות ביעילות, מהירות, וחסכון של זמן, משאבים וכסף מצדכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

ליווי משפטי לכל אורך הדרך

סיוע בשלבים הבאים ומתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אורך הדרך. טיפול בעניינים בירוקרתיים נוספים אל מול גופים רגולטוריים לאחר פירוק החברה.

מקצועיות מירבית

ניסון עשיר בפירוק חברות , ניהול התהליך מתחילתו ועד סופו תוך מקצועיות מרבית וניהול מסמכי הפירוק עבורכם בצורה הטובה ביותר לצורכי החברה שלכם

חסכון בכסף

משרדנו יטפל עבורכם בהליך הפירוק באופן מקוון, ללא צורך בהגעה פיזית או שליחת דואר לרשם החברות, ויסייע לכם בהנחיית תשלום אגרת הפירוק, והגשת בקשות לפטור מחובות עבר, תוך מחירים הוגנים ומקצועיות ללא פשרות

חסכון בזמן

משרדנו יטפל עבורכם בכל ההליך הבירוקרתי, מילוי והגשת הטפסים, מעקב אחר האישורים הנדרשים, והפקת האישורים - במהירות האפשרית וללא צורך בהתעסקות מיותרת מצדיכם. בסיום התהליך החברה תוגדר כ-"מחוסלת".

bottom of page