top of page
AEnB2UoIwo337a3PftGHUlp3k8_gtEi1bMg17Db7

הקמת חברת ורישומה ברשם החברות

לפתוח חברה בע"מ - בלי לצאת מהבית

החלטתם להתחיל ולפתח פעילות עסקית?

על מנת להקים חברה ברשם החברות תדרשו לספק מסמכים המנוסחים ומאומתים על ידי עורך דין מוסמך.

עורכי הדין שלנו יטפלו עבורכם בבירוקרטיה.

באמצעות רישום חברה ברשם החברות תוכלו להתקשר עם לקוחות, ספקים, גורמים שאיתם אתם מעוניינים לשתף פעולה, וכן לקבל לחזקתכם כספים ולהוציא חשבוניות.

בתהליך קצר ומזורז עורכי הדין שלנו יטפלו עבורכם בכל מסמכי ההקמה הכוללים:

 - בקשה לרישום חברה ברשם החברות

 - רישום וניסוח תקנון החברה

 - תצהיר בעלי המניות לחברה וכן תצהיר דירקטורים ראשונים לרשם החברות

 - אימות מסמכים לפתיחת החברה ללא עלות נוספת

 - קבלת מספר ח.פ לצורך תחילת הפעילות העסקית

בסיום פגישה קצרה ואישור החברה ברשם החברות, משרדנו יספק לכם תעודת התאגדות ותקנון החתומים בחותמת "נאמן למקור" לצורך הגשתם לבנקים ורשויות המס. תהליך זה יסופק לכם תוך:

החשיבות העיקרית בהקמת חברה היא ההגנה על עצמכם כאינדיבידואלים מפני כישלון עסקי -

כאשר אדם פועל כיחיד, אינדיבידואל, ולא באמצעות חברה, המשמעות היא למעשה כי כל התחייבות עסקית היא התחייביות אישית שלו, כל תביעה משפטית עתידית היא תביעה אישית נגדו, ובמצב של חובות, קשיים כלכלים או סיבוך עסקי, הוא חייב לשלם מכיסו באופן אישי ועלול להיתבע עצמאית.

משרדנו מייצג חברות רבות. חברות אלו מלווות על ידנו הן מתהליך הקמת החברה והן משלבים מאוחרים יותר, תוך ידיעת הדין ומומחיות בדיני חברות ודיני חוזים (בדגש על הסכמים מסחריים), ניסוח הסכמי סודיות והסכמי העסקה וכן פירוק חברה במידת הצורך.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

ליווי משפטי לכל אורך הדרך

סיוע בשלבים הבאים ומתן ייעוץ משפטי שוטף לחברה ולכל צרכיה לכל אורך הדרך, הכנת הסכמים ומסמכים הנדרשים להקמה, סיוע בהליכים בירוקרתים והכוונה

מקצועיות מירבית

ניסון עשיר בהקמת חברות , ניהול התהליך מתחילתו ועד סופו תוך מקצועיות מרבית וניהול מסמכי ההקמה עבורכם בצורה הטובה ביותר לצורכי החברה שלכם

חסכון בכסף

משרדנו יקים עבורכם את החברה באופן מקוון, ללא צורך בהגעה פיזית או שליחת דואר לרשם החברות, ויסייע לכם בהנחיית תשלום אגרת ההקמה, תוך מחירים הוגנים ומקצועיות ללא פשרות

חסכון בזמן

משרדנו יטפל עבורכם בכל ההליך הבירוקרתי, מילוי והגשת הטפסים, מעקב אחר האישורים הנדרשים, והפקת האישורים - במהירות האפשרית וללא צורך בהתעסקות מיותרת מצדיכם

bottom of page