top of page
AEnB2UoIwo337a3PftGHUlp3k8_gtEi1bMg17Db7

הסכמי אופציות והסכמי העסקה 

העסקת עובדים והענקת אופציות 

מעסיקים רבים בוחרים לתמל את העובדים שלהם על ידי הקצאת אופציות בחברה.

שיטת תגמול זו נהוגה מאוד בקרב חברות סטארטאפ וחברות הייטק, ומקובלת ביותר לאחר סיבובי השקעה בחברה על ידי משקיע חיצוני.

על מנת שחברה תוכל להעניק אופציות לעובדים שלה, עליה לדאוג להכין תוכנית תגמול, ולדאוג להפקדתה ולטיפולה באופן שוטף.

לאחר שחברה בונה תוכנית תגמול ומתחילה לפעול על פיה, באפשרותה להכין הסכמי אופציות לעובדיה ולהחתימם עליהם. זקוקים לסיוע משפטי בהסכמי העסקה או אופציות?

המשמעות של הסכם אופציות היא כי לעובד קיימת האפשרות לרכוש מניות בחברה במחיר מוזל, וזאת כדי לתגמל ולתמרץ אותו להרוויח מהצלחתה ועל כן להשקיע מאמצים בפיתוחה.

ישנם דברים רבים אשר חשוב מאוד לתת עליהם את הדעת בתוכנית התגמול.

תוכנית תגמול או הסכם אופציות שלא הוכן כראוי, עלול להיות בעל משמעות נרחבת הן לעובד והן לחברה, שעלולה לגרום להפסד כספי של סכומי כסף ניכרים בשל מיסוי לא נכון של האופציות.

משרדנו מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים ובפרט מתן שירות לחברות בהכנת תוכניות תגמול והפקדתן, והן בהכנת הסכמי אופציות לעובדים. 

בין אם אתה מעסיק שדואג לעובדייך, ובין אם אתה עובד שהוענקו לו אופציות בחברה - חשוב מאוד לוודא כי הן התוכנית והן ההסכם עומדים בתנאי החוק ובתנאי השוק, וכי האינטרסים שלך מוגנים.

 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה

ליווי משפטי לכל אורך הדרך

סיוע בשלבים הבאים ומתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אורך הדרך. טיפול בניהול היום-יומי של החברה תוך דאגה לתוכנית תגמול לעובדים, אופציות, הסכמי העסקה והסכמים מסחריים

מקצועיות מירבית

ניסון עשיר בהכנת תוכניות תגמול לעובדים, בניסוח ומתן הערות על הסכמי העסקה והסכמי אופציות, בדיווחים לנאמן ובהתנהלות אל מול העובדים

חסכון בכסף, טיפול בכל הנדרש במחיר כולל והוגן

מחירים הוגנים תוך הבנה כי חברות שמעניקות אופציות הן לרוב חברות הנמצאות בצמיחה, ועל כן מתעלות את כספי ההשקעה לצורכי פיתוח. מתן שירות משפטי יעיל במחיר הוגן תוך מקצועיות ללא פשרות

בניית תוכנית תגמול ומעבר על הסכמי אופציות במהירות ויעילות

משרדנו יחסוך לך זמן בהענקת האופציות ויטפל בכל ההליך הרגולטורי של הפקדת האופציות אצל הנאמן, הכנת החלטות הדירקטוריון לצורך הקצאת האופציות, והכנת ההסכמים במהירות וביעילות

bottom of page